Kontakt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

ul. Żołnierska 14a 10-561 Olsztyn

Maria Radziszewska, sekretarzkonferencji

adrese-mail:maria.radziszewska@uwm.edu.pl