Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk-Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Józef Górniewicz-Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Romuald Grzybowski

prof. dr hab. Janina Kamińska

ks. prof. dr hab. Marian Nowak

dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP

dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UWr

dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM

dr hab. Alicja D. Kicowska

dr hab. Krzysztof Nowak, prof. UŚ

dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

dr hab. Karol Sacewicz

dr hab. Maria Stinia, prof. UJ

dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK