Wykaz opiekunów praktyk z WNS 2023/2024

Wykaz opiekunów praktyk ciągłych realizowanych w roku akademickim 2023/2024

KIERUNEK STUDIÓW

FORMA STUDIÓW

OPIEKUN z WNS

II Pedagogika specjalna 

studia stacjonarne

jednolite magisterskie

dr Marta Rukat

III Pedagogika specjalna w zakresie:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

studia stacjonarne

jednolite magisterskie

dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM

III Pedagogika specjalna w zakresie:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

studia niestacjonarne

jednolite magisterskie

dr Jerzy Czołgoszewski

IV Pedagogika specjalna w zakresie:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  

studia stacjonarne

jednolite magisterskie

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM

II Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia stacjonarne

jednolite magisterskie

dr Małgorzata Sławińska

II Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia niestacjonarne

jednolite magisterskie

dr Iwona Cymerman

IV Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia stacjonarne

jednolite magisterskie

dr Joanna Dziekońska

IV Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia niestacjonarne

jednolite magisterskie

dr Milena Kaczmarczyk

III Psychologia

studia stacjonarne

jednolite magisterskie

dr Małgorzata Obara-Gołębiowska

IV Psychologia

studia stacjonarne

jednolite magisterskie

dr Magdalena Marzec

I Pedagogika w zakresie:

Pedagogika opiekuńcza

studia stacjonarne

pierwszego stopnia

dr Katarzyna Nosek-Kozłowska

II Pedagogika w zakresie:

Pedagogika opiekuńcza

studia stacjonarne

pierwszego stopnia

dr Kinga Lisowska

I Pedagogika w zakresie:

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

studia stacjonarne

pierwszego stopnia

mgr Magdalena Dymowska

I Pedagogika w zakresie:

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

studia niestacjonarne

pierwszego stopnia

mgr Magdalena Dymowska

II Pedagogika w zakresie:

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

studia stacjonarne

pierwszego stopnia

mgr Magdalena Dymowska

II Pedagogika w zakresie:

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

studia niestacjonarne

pierwszego stopnia

mgr Magdalena Dymowska

II Praca socjalna

studia stacjonarne

pierwszego stopnia

mgr Magdalena Dymowska

II Praca socjalna

studia niestacjonarne

pierwszego stopnia

mgr Magdalena Dymowska

II Socjologia

studia stacjonarne

pierwszego stopnia

dr Anna Daszewska

II Analityka i zarządzanie publiczne

studia stacjonarne

pierwszego stopnia

dr hab. Przemysław Piotrowski

III Analityka i zarządzanie publiczne

studia stacjonarne

pierwszego stopnia

dr hab. Przemysław Piotrowski

II Bezpieczeństwo narodowe

studia stacjonarne

pierwszego stopnia

dr Joanna Obrębska

III Bezpieczeństwo narodowe

studia stacjonarne

pierwszego stopnia

dr Joanna Obrębska

II Bezpieczeństwo narodowe

studia niestacjonarne

pierwszego stopnia

dr hab. Przemysław Piotrowski

III Bezpieczeństwo narodowe

studia niestacjonarne

pierwszego stopnia

dr hab. Przemysław Piotrowski

III Politologia

studia stacjonarne

pierwszego stopnia

dr Joanna Obrębska

I Pedagogika w zakresie:

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

studia stacjonarne

drugiego stopnia

dr Małgorzata Stańczak

I Pedagogika w zakresie:

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

studia niestacjonarne

drugiego stopnia

dr Katarzyna Nosek-Kozłowska

II Pedagogika w zakresie:

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

studia stacjonarne

drugiego stopnia

dr Małgorzata Kowalik-Olubińska

II Pedagogika w zakresie:

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

studia niestacjonarne

drugiego stopnia

dr Małgorzata Kowalik-Olubińska

I Bezpieczeństwo narodowe

studia stacjonarne

drugiego stopnia

dr Joanna Obrębska

II Bezpieczeństwo narodowe

studia stacjonarne

drugiego stopnia

dr Joanna Obrębska

I Bezpieczeństwo narodowe

studia niestacjonarne

drugiego stopnia

dr hab. Przemysław Piotrowski

II Bezpieczeństwo narodowe

studia niestacjonarne

drugiego stopnia

dr hab. Przemysław Piotrowski

II Politologia

studia stacjonarne

drugiego stopnia

dr Joanna Obrębska

I Analityka i zarządzanie publiczne

studia stacjonarne

drugiego stopnia

dr hab. Przemysław Piotrowski