Kontakt

W sprawie szczegółowych informacji na temat konferencji zapraszamy do kontaktu drogą e-mailową:

ptp.jubileuszkonferencja@uwm.edu.pl

 

Osoba odpowiedzialna za korespondencję mailową:

dr hab. Iwona Myśliwczyk - sekretarz konferencji

 

Osoby odpowiedzialne za kwestie techniczne podczas trwania konferencji

(rejestracja, łączenie, udział w konferencji itp.):

dr Joanna Dziekońska (tel. 606 992 947)

dr Kinga Lisowska (tel. 508 311 741)

dr Magdalena Zmysłowska (tel. 886 031 475)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Nauk Pedagogicznych

ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn