Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. UWM, dr hab. Marzenna Nowicka – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Iwona Myśliwczyk – sekretarz konferencji

Prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska

Prof. UWM, dr hab. Katarzyna Ćwirynkało

Prof. UWM, dr hab. Ewa Kantowicz

Prof. UWM, dr hab. Agnieszka Żyta

Dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun

Dr Joanna Dziekońska

Dr Kinga Lisowska

Dr Katarzyna Nosek-Kozłowska

Mgr Agnieszka Nowakowska

Mgr Bernadetta Olender-Jermacz

Dr Urszula Pulińska

Dr Magdalena Zmysłowska

Dr Tomasz Nowakowski