Komunikat

Jubileusz 40-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Konferencja przedzjazdowa pt.

Przesilenie w kulturze jako przedmiot badań pedagogicznych

25 października 2021 r.  (MS Teams)

Oddział PTP w Olsztynie we współpracy z Zarządem Głównym PTP ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w obchodach jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz tzw. konferencji połówkowej, zapowiadającej XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, zatytułowanej Przesilenie w kulturze jako przedmiot badań pedagogicznych. Oba wydarzenia odbędą się 25 października 2021 r. w formie zdalnej na platformie TEAMS.  

W tym roku mija 40 lat od założenia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. To świetna okazja, by spojrzeć wstecz i rozważyć udział PTP w rozwoju polskiej pedagogiki, popularyzacji osiągnięć naukowych tej dyscypliny w kraju i za granicą, a także ocenić rolę Towarzystwa w integracji środowisk zainteresowanych problemami edukacji. Warto również podjąć namysł nad perspektywami dalszego rozwoju PTP. Refleksje wokół tych zagadnień snuć będą osoby żywo zaangażowane w działalność Towarzystwa, które przyczyniły się w znaczący sposób do jego rozwoju i wysokiej pozycji wśród towarzystw naukowych w Polsce. Obchody 40-lecia PTP odbędą się w sesji przedpołudniowej.

W sesji popołudniowej zapraszamy na tzw. konferencję połówkową, która swą ideą nawiązuje bezpośrednio do XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego pt. Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami, organizowanego przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 20-22 września 2022 roku. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, formuła tego przedzjazdowego spotkania będzie odmienna od dotychczasowych, które odbyły się w Bydgoszczy i Toruniu (2015) oraz Poznaniu (2018). Postanowiliśmy stworzyć Uczestnikom naszej konferencji okazję do zapoznania się ze spektrum zagadnień, które będą poruszane podczas przyszłorocznego Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Poznaniu – współprowadzący poszczególne dziesięć zjazdowych sekcji dokonają wprowadzenia w problematykę ich obrad. Mamy nadzieję, iż oprócz zarysowania nowych trendów w analizach pedagogicznych, wystąpienia te ułatwią przyszłym Uczestnikom Zjazdu wybór sekcji i przygotowanie własnych wystąpień.

Udział w obchodach Jubileuszu PTP oraz konferencji jest bezpłatny.

Deklarację chęci uczestnictwa należy złożyć do 15 października 2021 r. pod adresem:
 
Zaproszenie do Uczestników wydarzenia zostanie wysłane drogą mailową w formie linku po 18 października. Planujemy także połączenia testowe. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:

Zapraszamy do kontaktu drogą e-mailową: ptp.jubileuszkonferencja@uwm.edu.pl

 

 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie -

Przewodnicząca Oddziału PTP w Olsztynie
dr hab. Marzenna Nowicka, prof. ucz.
 
Sekretarz konferencji 
dr hab. Iwona Myśliwczyk

 

 


Plan wydarzenia

9.00 – 9.30 Logowanie się uczestników

Część pierwsza. Obchody jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

9.30 – 9.50 Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia

 • Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. ucz.,  Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie
 • Dr hab. Piotr Kostyło, prof. ucz., Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. Mustafa Yunus Eryaman, President of World Education Research Association (WERA), Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

 

9.50 – 10.20  Ogłoszenia na temat wyróżnień i nagród przyznanych przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w 2020r.

 • Dr hab. Piotr Kostyło, prof. ucz.

 

10.20 –12.30 Wystąpienia Prelegentów i Prelegentek

 • Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Początki Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne - między tradycją a wyzwaniami przyszłości
 • Dr hab. Piotr Kostyło, prof. ucz., Polskie Towarzystwo Pedagogiczne jako instytucja długiego trwania
 • Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Funkcje towarzystwa naukowego; z doświadczeń PTP. Komu i czemu służy towarzystwo naukowe?
 • Dr Robert Sarnecki, (Prze)trwanie i rozwój. Pola aktywności Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

 

12.30 – 13.00 Przerwa

 

Część druga. Konferencja przedzjazdowa pt. Przesilenie w kulturze jako przedmiot badań pedagogicznych

13.00 – 16.00 Wprowadzenie w problematykę poszczególnych sekcji XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

Moderatorzy: dr hab. Piotr Kostyło, prof. ucz.; dr hab. Marzenna Nowicka, prof. ucz.

 

Sekcja 1: Przesilenie. Kręgi kryzysów kontekstów edukacji  – wyzwania dla pedagogiki

Przewodniczący obrad w sekcji: prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński; prof. dr hab. Mirosław S. Szymański; dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. ucz.

Problematykę sekcji przedstawi: dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. ucz.

 

Sekcja 2: Człowiek i społeczeństwo w obliczu wyzwań przesilenia – szanse i zagrożenia

Przewodniczący obrad w sekcji: prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki; prof. dr hab. Marzenna Zaorska; dr hab. Agnieszka Szplit, prof. ucz.

Problematykę sekcji przedstawi: dr hab. Agnieszka Szplit, prof. ucz

 

Sekcja 3: Polityka edukacyjna, szkoła, wychowanie, opieka – w stronę zaangażowania w stwarzanie lepszego świata

Przewodniczący obrad w sekcji: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski; dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, prof. ucz.; dr hab. Kinga Kuszak, prof. ucz.

Problematykę sekcji przedstawi: dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, prof. ucz.

 

Sekcja 4: Przesilenie – myśl metateoretyczna i metodologiczna w pedagogice

Przewodniczący obrad w sekcji: prof. dr hab. Heliodor Muszyński; dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. ucz.; dr hab. Piotr Kostyło, prof. ucz.

Problematykę sekcji przedstawi: dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. ucz.

 

Sekcja 5: Tożsamość, wspólnota, przestrzeń moralna – rozumieć, budować i podejmować odpowiedzialność za (swój) świat 

Przewodniczący obrad w sekcji: prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska; prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik; dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. ucz.

Problematykę sekcji przedstawi: prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

 

Sekcja 6: Wielokulturowość, pluralizm wartości i przemiany kultury współczesnej

Przewodniczący obrad w sekcji: prof. dr hab. Agata Cudowska, prof. dr hab. Zbyszko Melosik;  prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz; 

Problematykę sekcji przedstawi: prof. dr hab. Agata Cudowska

 

Sekcja 7: Rynek pracy, kariera zawodowa i  wychowawcza funkcja pracy – ku społeczeństwu przyszłości

Przewodniczący obrad w sekcji: prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski; prof. dr hab. Magdalena Piorunek; prof. dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. ucz.

Problematykę sekcji przedstawi: prof. dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. ucz.

 

Sekcja 8: Misja, posłannictwo i służebność Uniwersytetu

Przewodniczący obrad w sekcji: prof. dr hab. Barbara Kromolicka; prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski;  dr hab. Waldemar Segiet, prof. ucz.

Problematykę sekcji przedstawi: dr hab. Waldemar Segiet, prof. ucz.

 

Sekcja 9: Pedagogika wobec negatywnych zjawisk społecznych, zagrożeń i zachowań patologicznych

Przewodniczący obrad w sekcji: prof. dr hab. Wiesław Ambrozik;  prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz; dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. ucz.

Problematykę sekcji przedstawi: dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. ucz.

 

Sekcja 10: Pedagogika i edukacja wobec czynników sprawstwa ludzkiego losu w dobie przesilenia cywilizacyjnego i globalnych kryzysów

Przewodniczący obrad w sekcji: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak;  dr hab. Małgorzata Kamińska, prof. ucz.; dr Robert Sarnecki

Problematykę sekcji przedstawi: dr hab. Małgorzata Kamińska, prof. ucz.

 

Komunikat