2

Dnia 16 lutego 2017 roku członkowie Koła Naukowego Geragogów zorganizowali spotkanie poetycko-muzyczne z okazji Święta Zakochanych w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Chorych na Cukrzycę. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:30 i trwało 60 minut. Członkowie Koła przygotowali część artystyczną, którą zebrani obejrzeli z dużym zainteresowaniem i radością. Miłość to bez wątpienia wartość międzypokoleniowa. Ma ona różne oblicza, nie tylko to romantyczne. Można o niej mówić na poważnie, przez łzy oraz w salwach śmiechu. Artyści, którymi na tę chwilę stali się członkowie Koła oraz widzowie zdecydowanie wybrali opcję humorystyczną. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i bardzo podobało się osobom starszym. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał tradycyjną, zindywidualizowaną „Walentynkę”.
Upominki otrzymali także członkowie Koła Naukowego Geragogów, były to stroiki własnoręcznie wykonane przez seniorów.

2014 © Copyright - Katedra Teorii Wychowania WNS UWM Olsztyn