Podwórkowe-zabawy-z-dawnych-lat

Studentki III roku Pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną: Agata Mamajek, Dominika Bawirsz, Joanna Łuszczak oraz Paulina Malinowska w ramach przedmiotu Projektowanie pedagogiczne przygotowały zajęcia pod nazwą Wehikuł czasu – Podwórkowe zabawy z dawnych lat dla dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. Główną ideą prezentowanego projektu było przybliżenie najmłodszym gier i zabaw, w które bawili…

2014 © Copyright - Katedra Teorii Wychowania WNS UWM Olsztyn