Studentki III roku Pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną: Agata Mamajek, Dominika Bawirsz, Joanna Łuszczak oraz Paulina Malinowska w ramach przedmiotu Projektowanie pedagogiczne przygotowały zajęcia pod nazwą Wehikuł czasu – Podwórkowe zabawy z dawnych lat dla dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.

Główną ideą prezentowanego projektu było przybliżenie najmłodszym gier i zabaw, w które bawili się ich rodzice a nawet dziadkowie, gdy sami byli dziećmi oraz propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Zamierzenia te udało się autorkom projektu w pełni zrealizować, czego dowodzi duże zaangażowanie dzieci w zaproponowane im zajęcia.

2014 © Copyright - Katedra Teorii Wychowania WNS UWM Olsztyn