UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH! Ogłaszamy nabór na bezpłatne certyfikowane szkolenia

Warsztaty

 

 

 

 

 

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 

Ogłaszamy nabór na bezpłatne certyfikowane szkolenia:

1)    REKLAMA - BRANDING - SOCIAL MEDIA

2)    KREOWANIE LIDERÓW

 

UCZESTNICY

W warsztatach mogą brać udział studenci Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie:

  • II i III roku studiów I stopnia (licencjackich)
  • studiów II stopnia (magisterskich)

O przyjęciu na warsztaty decydują 2 kryteria:

1)    pierwszeństwo w kwalifikacji będą miały osoby studiujące na ostatnim roku studiów,

2)    kolejność zgłoszeń na dany warsztat

 

Liczba miejsc jest ograniczona (2 grupy po 12 osób na każdy z warsztatów).

 

UWAGA:

Jest możliwość udziału w obydwu warsztatach

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia

 

CZAS I MIEJSCE

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych w UWM w Olsztynie.

Każdy warsztat będzie trwał 16 godzin dydaktycznych (4 spotkania x 4 godziny dydaktyczne dla każdej grupy).

 

REKLAMA – BRANDING – SOCIAL MEDIA

grupa 1 – maj 2022 r.

grupa 2 – czerwiec 2022 r.

 

KREOWANIE LIDERÓW

grupa 1 – maj 2022 r.

grupa 2 – czerwiec 2022 r.

 

REKRUTACJA

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne:

prosimy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych (pok. 4) przy ul. Żołnierskiej 14 w godzinach 9:00 – 13:00 do dnia 12 maja 2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych na warsztaty zostanie opublikowana na stronie internetowej https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-nauk-spolecznych/lista-osob-zakwalifikowanych  w dniu 13 maja 2022 r.

Osoby przyjęte na warsztaty będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

1. Deklaracja udziału

2. Kwestionariusz osobowy

3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

4. Umowa uczestnictwa w projekcie

Komplet 6 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Kierownika Dziekanatu Pani mgr Marleny Żochowskiej: Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 (parter), pok. 4 najpóźniej w przeddzień zaplanowanego szkolenia w godzinach 9:00 – 13:00.

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 4 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego