Uwaga Studenci!

Zgodnie z Zarządzeniami nr 32/2020 i 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, informujemy, że:

- kontakt z Dziekanatem może być realizowany wyłącznie telefonicznie oraz mailowo (dane kontaktowe są dostępne na stronie Wydziału w zakładce http://wns.uwm.edu.pl/dziekanat),

- kontakt z nauczycielami akademickimi może odbywać się zdalnie w dowolnej formie uzgodnionej pomiędzy nauczycielami a studentami (dane kontaktowe pracowników znajdują się na stronie Wydziału w zakładce http://wns.uwm.edu.pl/pracownicy).

- studentów prosimy o odbieranie poczty z domeny uniwersyteckiej (każdy student posiada taki adres), ponieważ tą drogą będą się kontaktowali pracownicy Wydziału.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego dotyczącą COVID-19 powyższe ustalenia będą obowiązywały w okresie od 18 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów udostępnianych na stronach i w mediach społecznościowych UWM oraz WNS.