Pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej na Międzynarodowej Konferencji „Lifelong Education and Leadership for All” w Portugalii

W dniach 12-14.09.2017 r. przedstawiciele Katedry Pedagogiki Specjalnej – dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM, dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM oraz dr Katarzyna Ćwirynkało - brali udział w III Międzynarodowej Konferencji  „Lifelong Education and Leadership for All” w Porto w Portugalii.

Konferencja odbyła się na terenie  School of Education of Polytechnic Institute of Porto, a współorganizatorem był Sakaraya University (Turcja). Konferencja zgromadziła 350 pedagogów, socjologów i psychologów z ponad 30 krajów (m.in. Portugalia, Turcja, Niemcy, Wielka Brytania, USA, Szwecja, Niemcy, Polska, Czechy, Łotwa, Litwa, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Malezja, Indie). Zaprezentowano ponad trzysta wystąpień (w sesjach plenarnych i panelowych oraz w sekcjach posterowych). Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w kilku warsztatach metodycznych z zakresu edukacji ustawicznej. Część badaczy zaprezentowała swoje wystąpienia w ramach konferencji internetowej.

Uczestnicy z Katedry Pedagogiki Specjalnej WNS UWM występowali zarówno w tradycyjnych sesjach panelowych („Family, educational and vocational situation of young adults with disabilities in Poland and UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, “Acceptance of disability, self-efficacy and hope for success in students with physical disability”), jak i łącząc się z innymi uczestnikami on-line (“Education of children with intellectual disabilities as expressed by mothers – secondary-data analysis”, “Treatment of inmates with disabilities in prison – opportunities and constraints in Polish penitentiary system”).

Dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM była członkiem komitetu naukowego konferencji, moderatorem dwu sekcji tematycznych poświęconych problematyce edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami oraz uczestniczyła w pracach grupy przyznającej Academic Best Paper Awards.

Gospodarzem przyszłorocznej konferencji jest Polska. W dniach 03-05.07.2018 r. odbędzie się ona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu  (https://www.iclel.com/). W imieniu organizatorów zapraszamy!