Numery telefonów i linki adresów mailowych do pracowników dziekanatu i "biura dziekana"

 W związku z Zarządzeniem nr 38/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego pojedynczy pracownicy Wydziału Nauk Społecznych pełnią dyżur w głównym budynku Wydziału (ul. Żołnierska 14) w godzinach 7-15.

Ze względu na zaistniałą sytuację zalecamy kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Poniżej zamieszczamy numery telefonów do pracowników dziekanatu i „biura dziekana” oraz linki do adresów mailowych w okresie od 11 maja  do 15 maja.

DYŻURY TELEFONICZNE PRACOWNIKÓW DZIEKANATU:

Poniedziałek (11.05.) - tel.89 524 62 88

Wtorek (12.05) - tel.89 524 62 97, 89 524 62 88

Środa (13.05) - tel. 89 524 62 97
Wydziałowa Komisja Stypendialna, - tel. 89 524 62 27
dorota.kobus@uwm.edu.pl

Czwartek (14.05) - tel. 89 524 62 97, 89 524 62 88
Wydziałowa Komisja Stypendialna, - tel. 89 524 62 27
dorota.kobus@uwm.edu.pl

Piątek (15.05) tel. 89 524 62 88, 89 524 62 97

 

DYŻURY PRACOWNIKÓW BIURA DZIEKANA:

Poniedziałek (11.05)  - tel. 89 524 62 31

Wtorek (12.05) - tel. 89 524 62 07, 89 524 38 42, 89 524 62 31

Środa (13.05) - tel. 89 524 62 31, 89 524 38 42

Czwartek (14.05) - tel. 89 523 38 42, 89 524 62 07

Piątek (15.05) - tel. 89 524 62 07

 

OŚRODEK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH I ZAWODOWYCH
Poniedziałek (11.05) i Wtorek (12.05) - tel. 89 524 62 64
aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl

 

 

 

Adresy mailowe do pracowników dziekanatu http://wns.uwm.edu.pl/dziekanat

Adresy mailowe do pracowników sekretariatów:  http://wns.uwm.edu.pl/pracownicy

Adresy mailowe do nauczycieli akademickich: http://wns.uwm.edu.pl/pracownicy