Analityka i zarządzanie publiczne - studia pierwszego stopnia

1. Oferta kierunku

Kierunek ten stanowi odpowiedź na aktualne i przyszłe potrzeby społeczno-gospodarcze. Przede wszystkim wynika z intensywnie zwiększającej się liczby organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit, jak i obszarów zadań jakimi się one zajmują. Uwzględnia zmieniające się trendy zarządzania w sferze publicznej oraz główne kierunki zmian kultury organizacyjnej. Kierunku studiów ma przygotować absolwenta do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej strukturze instytucji publicznych. Koncepcja kształcenia opiera się na wykorzystaniu najnowszej wiedzy oraz metod dydaktycznych i form kształcenia, które odnoszą się do narzędzi on-line, symultanicznej pracy na dokumentach, opracowywania projektów i analiz case studies.

Zakresy kształcenia:

- Analityka i zarządzanie publiczne

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »

- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

 • ma szeroką wiedzę z zakresu zarządzania publicznego (public governance),
 • zna najnowsze trendy zarządzania publicznego,
 • jest przygotowany do funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej strukturze instytucji publicznych, posiada umiejętności efektywnego przejmowania ról przywódczych w środowisku międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym,
 • posiada kompetencje interpersonalne przydatne do sprawnego działania i kierowania grupami społecznymi,
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

 • urzędy i instytucje publiczne (państwowe, samorządowe),
 • służby państwowe,
 • agencje public relations,
 • media (prasa, radio, telewizja, internet),
 • ośrodki badań opinii społecznej i inne ośrodki  badawcze,
 • instytucje Unii Europejskiej i instytucje międzynarodowe (np. ONZ, UNESCO),
 • partie polityczne i sztaby wyborcze,
 • małe, średnie firmy oraz wielkie korporacje.

6. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »