Zielony Ład czy zniszczona ziemia?

Pokaz specjalny filmu dokumentalnego Rona Howarda „Odbudować Paradise” poprzedził debatę ekspertów „Zielony ład czy zniszczona ziemia” w czwartkowy wieczór (8 października) podczas 7. edycji WAMA Film Festival.

Zagrożenia klimatyczne, ingerencja człowieka w naturę, a przede wszystkim szanse powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu i przejścia na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym były tematami dyskusji nawiązującej do tegorocznego hasła festiwalowego: ŚWIADOMOŚĆ. Współorganizatorem wydarzenia była Komisja Europejska.

Rozmówcy zgodzili się, że najważniejsza jest inicjatywa obywatelska. Kluczowe w zmianie świadomości społecznej są małe przedsięwzięcia, które przyczynią się do zmiany codziennych nawyków i upowszechniania postaw proekologicznych. Podkreślono także znaczenie edukacji nie tylko wśród młodzieży, ale też kadry urzędniczej. Prof. Teresa Astramowicz-Leyk przypomniała, że obserwując protesty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego zainicjowała powołanie na Warmii i Mazurach Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego. Start przedsięwzięcia opóźniła chwilowo pandemia COVID-19.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że to samorządy powinny odgrywać istotną rolę w polityce proekologicznej i w większym stopniu niż obecnie dysponować środkami przeznaczonymi na ten cel. – Europejski Zielony Ład jest wielką i bardzo ambitną strategią przebudowy gospodarki unijnej. Nie da się jednak go zrealizować bez zrozumienia i zaangażowania ze strony najważniejszych przedstawicieli klasy politycznej. Kolejne sondaże jednoznacznie pokazują, że to obywatele są bardziej świadomi jakim zagrożeniem są zmiany klimatyczne - podkreśliła Izabela Zygmunt.

W dyskusji udział wzięli: prof. Teresa Astramowicz-Leyk, producentka filmowa Alex Leszczyńska, prof. Zbigniew Szwejkowski, dr Spasimir Domaradzki oraz Izabela Zygmunt - aktywistka organizacji CEE Bankwatch Network.

Europejski Zielony Ład to jedno z największych wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą. Plan Komisji Europejskiej zakłada powstrzymanie zmiany klimatu i degradacji środowiska oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym Wszystkie wydarzenia WAMA Film Festival odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas WAMA Film Festival obowiązywać będą wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Tegoroczny festiwal odbywał się w dniach 6-10 października w Olsztynie.