Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Lidii Bielinis