Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Justyny Cherchowskiej