Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Emilii Wasilewskiej