Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - Język Obcy, Wychowanie Fizyczne, przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego, modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Do pobrania