Zaproszenie na szkolenie dla studentek i studentów!

Radio Sovo

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, jako organizacja realizująca wiele innowacyjnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin zaprasza studentów i studentki na szkolenia na temat podnoszenia kompetencji społecznych i cyfrowych osób z niepełnosprawnością intelektualną, pt. „Radio SoVo – nowoczesna edukacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

„Radio SoVo” (www.radiosovo.pl) powstało w 2011 r. jako pierwsze w Polsce radio internetowe tworzone przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie, w ramach realizacji projektu „Radio SoVo – dostępne radio internetowe” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, radio tworzą także seniorzy i seniorki.

Audycje w radiu tworzone są przez 30 grup radiowych, w tym 15 oddziałów radia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 15 oddziałów senioralnych utworzonych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. „Radio Sovo” obejmuje działaniami 650 osób z niepełnosprawnością intelektualną, tj. 225 redaktorów i redaktorek oraz ok. 440 aktywnych słuchaczy i słuchaczek. Audycje dotyczą m. in. kompetencji cyfrowych wykorzystywanych w codziennym życiu, np. w czasie wolnym, w relacjach z bliskimi, w pracy.

W ramach projektu zapraszamy studentów i studentki uczelni pedagogicznych do udziału w czterogodzinnym szkoleniu dotyczącym możliwości wykorzystania internetowego Radia SoVo w działaniach rehabilitacyjnych, terapeutycznych, wspierających, edukacyjnych prowadzonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studenci i studentki uczestniczący w całym szkoleniu otrzymają certyfikat potwierdzający udział w nim i nabytą wiedzę. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zdalnej w godzinach popołudniowych, w terminie ustalonym z uczelnią.

Szczegóły na załączonych grafikach oraz na stronie internetowej: https://radiosovo.pl/o-projekcie/dla-studentow/