Zaproszenie na panel dyskusyjny

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

ZAPRASZAJĄ NA PANEL DYSKUSYJNY

TEMAT

EUROPEJSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE

PRZEJMOWANIE DZIEDZICTWA NIEMIECKIEGO NA ZIEMIACH ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH ORAZ DZIEDZICTWA POLSKIEGO NA UKRAINIE ZACHODNIEJ

 

 

Dnia 13 czerwca 2017 r. ul. Szrajbera 11, sala 217, godz. 17.00

 

Powitanie uczestników prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski, Instytut Nauk Politycznych UWM

Otworzenie Panelu dr hab. Marcin Chełminiak, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych

MODERATOR dr Kazimierz Wóycicki, Studium Europy Wschodniej UW

REFERAT WPROWADZAJĄCY dr Ewa Gładkowska (Wydział Sztuki UWM) Strategie przyswajania obcego dziedzictwa na Warmii i Mazurach

REFERATY

Natalia Zubchenko (SEW UW) Przejmowanie niemieckiego dziedzictwa na Ziemiach Zachodnich, polskiego dziedzictwa na Ukrainie zachodniej a kwestia dziedzictwa europejskiego

Vitau Siuchyk (SEW UW) „Ziemie odzyskane” w polityce historycznej PRL-u i IV RP

D Y S K U S J A