Zaproszenie do udziału w VI Ogólnoploskiej Konferencji Naukowej z cyklu Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego Konferencji, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym. Tym razem z podtytułem i tematem wiodącym: Wielowymiarowość opieki nad człowiekiem starszym.

Konferencja odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizatorami Konferencji są: Członkowie Koła Naukowego Geragogów, Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Współorganizatorem jest Uniwersytet Międzypokoleniowy przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Mamy nadzieję, że tematyka Konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. W załącznikach szczegółowe informacje.

Z wyrazami szacunku
dr Anna Leszczyńska-Rejchert
(Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego Konferencji)