Zaproszenie do udziału w seminarium historycznym „Meandry przeszłości Kortowa”

Studenci II roku, studia stacjonarne II stopnia,
kierunek pedagogika, specjalność wczesna edukacja
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

pod kierunkiem dr hab. Joanny Marii Garbula, prof. UWM

zapraszają do udziału w seminarium historycznym

 „Meandry przeszłości Kortowa”
w ramach obchodów XX-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

 Seminarium odbędzie się 8 maja 2019 roku o godz. 11.30
w Auli Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14

Komitet organizacyjny

Studenci II roku, studia stacjonarne II stopnia,
kierunek pedagogika, specjalność wczesna edukacja