Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej na temat: „Od szkolnictwa podstawowego do szkolnictwa wyższego na Warmii i Mazurach”

Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w konferencji naukowej na temat: „Od szkolnictwa podstawowego do szkolnictwa wyższego na Warmii i Mazurach” w ramach obchodów XX-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja odbędzie się 9 maja 2019 roku o godz. 10.00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia” w UWM, ul. Prawocheńskiego 9, s. 2A.
Więcej informacji:
 
 Komitet naukowy i organizacyjny
 
Przewodnicząca komitetu naukowego
dr hab. Joanna Maria Garbula, prof. UWM
 
Sekretarze
dr Kinga Lisowska

dr Maria Radziszewska
dr Aldona Zakrzewska
 
Sekretarze ds. informatyki
dr inż. Tomasz Nowakowski

mgr inż. Henryk Prus
mgr Radosław Batożyński