Zaproszenie do udziału: 21st ASEF Summer University (ASEFSU21), 27 January - 10 February 2018, Australia & New Zealand

ASEFSU21

Letni uniwersytet ASEF (ASEFSU) to m.in. dwa tygodnie doświadczeń w trakcie podróży po Antypodach i  „Interdyscyplinarny maraton innowacji" (Interdisciplinary Innovathon). Celem projektu jest wspieranie wymiany międzykulturowej i  networkingu wśród młodzieży krajów partnerskich ASEM. ASEFSU odbywa się corocznie, każdego roku zajmując się innym tematem społeczno-politycznym w Azji i Europie.
Projekt oferuje młodym ludziom wyjątkową okazję do pogłębienia wiedzy na temat współczesnych problemów i zaproponowania konkretnych rozwiązań dla istniejących wyzwań społecznych. 21. letni uniwersytet ASEF (ASEFSU21) skoncentruje się na temacie _„Młodzież z niepełnosprawnościami: kształtowanie inkluzywnych społeczeństw ASEM" i zostanie zorganizowany we współpracy z Swinburne University of Technology (Melbourne, Australia) i University of Canterbury (Christchurch, Nowa Zelandia) OD 27 STYCZNIA DO 10 LUTEGO 2018 ROKU.

Na program wydarzenia składają się:

  1. Dwa tygodnie szkolenia on-line,
  2. Dwutygodniowa wizyta w Australii i Nowej Zelandii (27 stycznia - 10 lutego 2018 r.),
  3. Cztery tygodnie wydarzeń towarzyszących i fazy po-projektowej.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz subwencję na pokrycie kosztów podróży.
Warunkiem jest odpowiedni wiek (18-30 LAT) oraz DOBRA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MOWIE I W PIŚMIE.
 Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, proszę o maila bezpośrednio do organizatorów na adres asefsu@asef.org lub kontakt telefoniczny pod numerem +6568749714 (Singapur).