Zaproszenie do programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

plakat

Zaproszenie studentów którzy ukończyli część praktyczną Legii Akademickiej

Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w ubiegłych latach projektu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który posiada obywatelstwo polskie). W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie realizowany w tym roku akademickim w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie zapraszamyna spotkanie wszystkich absolwentów części praktycznej projektu pilotażowego Legii Akademickiej pragnących kontynuować służbę wojskową na stanowiskach podoficerskich w Siłach Zbrojnych RP oraz Wojskach Obrony Terytorialnej w tym w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 26 października 2019 roku o godzinie 10.00 na Wydziale Humanistycznym w Auli Dietrichów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich absolwentów oraz zainteresowanych przeszkoleniem wojskowym w ramach Legii Akademickiej.

dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM