Zaproszenia na interdyscyplinarną konferencję naukową nt. Dziedzictwo Orientu w kulturze i Historii Polski

 

Szanowni Państwo
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie, Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Centrum Badań Kitabistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Orientalistycznego nt.

DZIEDZICTWO ORIENTU W HISTORII I KULTURZE POLSKI.
KONFERENCJA Z OKAZJI WYDANIA PIERWSZEGO NA ŚWIECIE PRZEKŁADU KORANU NA JĘZYK SŁOWIAŃSKI
– TEFSIRU TATARÓW WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO Z 2. POŁOWY XVI W.
PIENIĘŻNO, 29 WRZEŚNIA – 1 PAŹDZIERNIKA 2023 R.