Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Ankieta

Zespół Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia” UWM wyszedł z inicjatywą, której celem jest poznanie potrzeb i trudności studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pomysłodawcy postanowili przygotować kwestionariusz ankiety, który każdy zainteresowany student może wypełnić elektronicznie i wysłać do Ośrodka Empatia. Pytania zawarte w ankiecie mają posłużyć identyfikacji problemów, z jakimi zmagają się studenci po ponad rocznym już funkcjonowaniu w trybie kształcenia online. Mają na celu również poznać nastroje i emocje, jakie towarzyszą studentom. Analiza wyników ankiet pozwoli stworzyć szansę na podejmowanie dalszych, jeszcze bardziej adekwatnych działań, które mogłyby pomóc studentom w odnajdywaniu się i funkcjonowaniu w nowej rzeczywistości.

 

Ankietę można wypełnić, klikając na poniższy link: https://www.webankieta.pl/ankieta/582794/wsparcie-studentow-uwm-badanie-osrodka-empatia-uwm.html