Zapraszamy!

Niebieskie dni

Serdecznie zapraszamy na NIEBIESKIE DNI czyli akcję skierowaną do społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, poświęconą działaniom z zakresu przeciwdziałania przemocy.

W ramach Niebieskich Dni mamy przyjemność zaprosić na następujące wydarzenia:

- NIEBIESKIE SPOTKANIE online (29.11.2021, godz. 18.00-20.00) - spotkanie edukacyjne, podczas którego uczestnicy przyjrzą się definicji przemocy oraz różnicom między przemocą a konfliktem. Przedstawione zostaną również podstawowe mechanizmy psychologiczne tłumaczące, dlaczego niekiedy tak trudno jest odejść od oprawcy.

- NIEBIESKIE KONSULTACJE INDYWIDUALNE (03.12.2021, godz. 15.00-18.00) - czyli okazja do tego, by osobiście spotkać się ze specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy oraz dowiedzieć się, jakie wsparcie można otrzymać w Ośrodku "Empatia" w sytuacji bezpośredniego lub pośredniego doświadczenia przemocy.

- NIEBIESKIE KRĘGI (grudzień-styczeń 2021/22) - grupowa forma wsparcia realizowana w postaci cotygodniowych spotkań opartych na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

Wydarzenia poprowadzi dr Joanna Frankowiak - terapeutka, socjoterapeutka, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy.

Zapisy na wydarzenia - empatia@uwm.edu.pl

Źródło: http://zagiel.uwm.edu.pl/niebieskie-dni-w-empatii