Zapisy na lektoraty, zajęcia z wychowaia fizycznego, przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych w semestrze zimowym 2017/2018

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje zasada elektronicznych zapisów w aplikacji UL w systemie USOS na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego, przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych. Formuła elektronicznego zapisu na ww. przedmioty za pomocą aplikacji UL w systemie USOS dotyczy studentów wszystkich form kształcenia (studiów jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia).

1. Przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego dotyczą studentów studiów stacjonarnych, natomiast zajęcia z j. obcych, modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, dotyczą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
2. W przypadku przedmiotu wychowanie fizyczne, zajęcia dydaktyczne dotyczą:

  • studentów studiów stacjonarnych (jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia),
  • studentów studiów stacjonarnych (drugiego stopnia) - w przypadku cyki kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018,
  • studentów studiów niestacjonarnych (jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia) - w przypadku cyki kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018.

3. Zapisy na ww. przedmioty mogą być dokonywane wyłącznie przy zastosowaniu indywidualnego loginu i hasła.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej UWM: http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru