Zanzibar - zainicjowanie kontaktów naukowych

W dniu 30 września 2017 r. odbyły się rozmowy między Dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, prof. dr hab. A. Żukowskim a prof. Idrisem A. Rai'em, Rektorem The State University of Zanzibar. W tym spotkaniu brał udział również dr hab. D. Gemechu.

Główny przedmiot rozmowy dotyczył nawiązania nowych kontaktów oraz współpracy naukowej, a tym samym zawarcia umów dwustronnych. Po wnikliwej dyskusji obie strony w pełni wyraziły wolę współpracy. Prof. dr hab. A. Żukowski przedstawił wstępny tekst porozumienia, który po dokonaniu analizy przez drugą stronę ma stać się ostatecznym tekstem porozumienia o współpracy. Obie strony rozmawiały również na temat różnych dziedziny współpracy i sprecyzowania dalszego planu działań potwierdzając bliskie kontakty w najbliższym czasie.