Zajęcia zdalne!

Szanowni Studenci,
od godziny 13.15 w dniu 25.11.2021 r. Pedagogika specjalna - studia drugiego stopnia, stacjonarne, rok 2 (wszystkie grupy) do 10.12.21 r. przechodzi na zdalny tryb nauczania.

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Marcin Chełminiak, prof UWM