XI Zjazd Pedagogiczny za nami! WNS reprezentowała liczna grupa.

XI Zjazd Pedagogiczny

W dniach 20-22 września w Poznaniu odbył się XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasze olsztyńskie środowisko pedagogiczne reprezentowała liczna grupa pracowników różnych katedr z Panią Dziekan prof. Joanną Ostrouch-Kamińską oraz Przewodniczącą Olsztyńskiego Oddziału PTP prof. Marzenną Nowicką na czele.

Zjazdy Pedagogiczne odbywają się z reguły co trzy lata i mają długą tradycję organizowania  regularnych spotkań naukowych polskiego środowiska pedagogicznego. Pierwszy odbył się w 1993 roku. Tegoroczny – podobnie jak dziesięć poprzednich – stanowił okazję do prowadzenia naukowej refleksji ukierunkowanej na szeroką dyskusję w ramach obrad plenarnych i debat w sekcjach, w których udział wzięli pedagodzy z całej Polski. W tym roku uczestniczyli w nim również goście z Ukrainy. Zjazd odbył się pod hasłem: „Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami”.

Jak czytamy w opisie XI Zjazdu: „Przygotowując koncepcję Zjazdu, kierowaliśmy się dwoma ważnymi dla pedagogiki założeniami. Po pierwsze, przekonaniem o trwałym osadzeniu edukacji we współczesnej kulturze. Osadzenie to sprawia, że teoretyczny namysł i empiryczne badania pedagogiczne muszą brać pod uwagę aktualny stan kultury w jej wymiarach globalnym, państwowym, lokalnym, a także w świecie życia każdej osoby i relacji międzyosobowych. Myśl i działania pedagogiczne nie rozwijają się w rezerwacie, ale w świecie pełnym realnych napięć i niepokojów. Po drugie, pamiętaliśmy o społecznej misji pedagożek i pedagogów, wyrażającej się w zaangażowaniu na rzecz jednostek oraz grup stających wobec rozmaitych kulturowych wyzwań. Zaangażowanie w naszym przypadku oznacza zajęcie takiego stanowiska, które chroni godność człowieka, przyczynia się do jego rozwoju, a także buduje lepsze życie w nim i w jego otoczeniu” (więcej na stronie: https://zjazdpedagogiczny2022.pl/)

Podczas tegorocznego Zjazdu WNS miał szczególne powody do świętowania, ponieważ dwie pracownice naszej społeczności wydziałowej odebrały wyróżnienia za zajęcie 1. miejsc w konkursie na najlepszą pracę doktorską. Za rok 2020 wyróżnienie odebrała dr Joanna Dziekońska z Katedry Dydaktyki i Wczesnej Edukacji, natomiast za rok 2021 nagrodzona została dr Lidia Bielinis z Katedry Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym Paniom Doktor i zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.

Fot. dr Urszula Tokarczyk-Bar, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM