Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. pomocy materialnej dla doktorantów

Ogłoszenie

Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. pomocy materialnej dla doktorantów przyjmować będzie wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich WNS w sali nr 3 ul. Żołnierska 14 w podanych niżej terminach:
17 października 2018 (śr), godz. 13.30-15.30
18 października 2018 (czw.), godz. 10.00-11.30