Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 – pierwsza w nowej siedzibie!

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 – pierwsza w nowej siedzibie!

4 października 2023 roku na Wydziale Nauk Społecznych UWM odbyła się inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Uroczystość miała charakter wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy odbyła się w nowej siedzibie Wydziału przy ulicy Dybowskiego 13.

Uroczystość poprowadziła dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, a uświetnił ją swoim śpiewem chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka pod dyrekcją prof. Katarzyny Bojaruniec z Wydziału Sztuki. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy i pracownice Wydziału na czele z członkami Kolegium Dziekańskiego. Swoją obecnością zaszczycił nas Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski oraz prorektor ds. studenckich prof. Sławomir Przybyliński. Wśród znamienitych gości znaleźli się również dziekani i prodziekani innych wydziałów, przedstawiciele instytucji sąsiadujących z nową siedzibą WNS, emerytowani pracownicy, w tym byłe Panie dziekan oraz reprezentanci partnerskich instytucji współpracujących z naszym Wydziałem, również członkowie Rady Interesariuszy WNS. Podczas wydarzenia nie mogło także zabraknąć osób, które szczególnie przyczyniły się do zaprojektowania i wykonania wnętrz nowej siedziby. Na inauguracji byli również jej najważniejsi uczestnicy – kandydaci i kandydatki na studentów i studentki, którzy po immatrykulacji stali się studentami i studentkami I roku, dołączając do naszej wydziałowej społeczności.

W wystąpieniu skierowanym do uczestników uroczystości Pani dziekan podkreśliła fakt, iż w nowy rok akademicki wchodzimy z dumą, którą jako społeczność Wydziału odczuwamy po wynikach minionej ewaluacji: w dyscyplinie nauki o polityce i administracji Wydział uzyskał kategorię B+, natomiast w dyscyplinie pedagogika – kategorię A. Jak mówiła Pani dziekan, Największą radość odczuwamy w tym roku jednak z powodu przeniesienia siedziby Wydziału Nauk Społecznych do nowego budynku w samym sercu kortowskiego kampusu, który współdzielimy z Wydziałem Prawa i Administracji. Pani dziekan podkreśliła, że budynek, to oprócz murów, przede wszystkim przestrzeń, która wyznacza ramy dziejących się w niej procesów, również uczenia się, ale także ramy, w których tworzone są relacje i konstruowane biografie. Nowy budynek został przygotowany tak, by wspierać budowanie tych relacji.

JM Rektor UWM w Olsztynie, prof. Jerzy Przyborowski, złożył pracownikom Wydziału gratulacje wysokiego wyniku ewaluacji, przede wszystkich zaś wyrażał głęboką radość z faktu, że oba wydziały mają wreszcie swoje siedziby w nowoczesnym i dostosowanym do ich potrzeb kształcenia budynku. Pan Rektor, w podziękowaniu za wysiłki i działania na rzecz budowy nowej siedziby WNS, otrzymał po raz pierwszy w tym roku przyznane wyróżnienie – tytuł „Przyjaciel Wydziału Nauk Społecznych”.

Podczas inauguracji odbyło się uroczyste wręczenie nominacji opiekunom poszczególnych lat oraz nagród i wyróżnień, w tym nagród Rektora UWM w Olsztynie przyznanych pracownikom Wydziału na wniosek Pani Dziekan i przy rekomendacji Rady Dziekańskiej za działania podjęte w 2022 r. w sferze naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Z kolei studentom, którzy uzyskali najwyższe średnie na zakończenie studiów, w tym przypadku 4,96, zostały przyznane specjalne wyróżnienia - tytuły „Najlepszy Absolwent Wydziału Nauk Społecznych w roku akademickim 2022/2023”. Wyróżnienia te otrzymały Panie: lic. Wiktoria Szklanko (pedagogika, studia pierwszego stopnia, stacjonarne), mgr Kaja Michalik (pedagogika specjalna, studia drugiego stopnia, stacjonarne), lic. Laura Trelewicz  (praca socjalna, studia pierwszego stopnia, stacjonarne). Laura Trelewicz uzyskała w tym roku również specjalną nagrodę Rektora UWM w Olsztynie jako najlepsza absolwentka Uniwersytetu!

Wydarzenie zakończył wykład inauguracyjny pt. Budowanie kultury opartej na otwartości i równym traktowaniu, który wygłosiła prof. Katarzyny Ćwirynkało.

 

Nagrodzonym, wyróżnionym i nominowanym opiekunom serdecznie gratulujemy, a wszystkim członkom społeczności wydziałowej życzymy udanego i pomyślnego roku akademickiego 2023/2024

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzenia