Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Zaproszenie

 

 

 

 

 

 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

oraz Rada Dziekańska WNS

uprzejmie zapraszają

na

uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024,

która odbędzie się 4 października 2023 roku o godz. 15.00

 w Auli Dużej (poziom -1) na Wydziale Nauk Społecznych

przy ul. Dybowskiego 13 w Kortowie

Program uroczystości:

 • Hymn państwowy
 • Przemówienie inauguracyjne Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 • Wystąpienie JM Rektora UWM w Olsztynie
 • Gaude  Mater Polonia
 • Wręczenie nagród i podziękowań okolicznościowych
 • Wręczenie nominacji opiekunom I roku
 • Ślubowanie i immatrykulacja studentów
 • Gaudeamus
 • Wystąpienia okolicznościowe
 • Wykład inauguracyjny:
dr hab. Katarzyny Ćwirynkało, prof. UWM
Budowanie kultury opartej na otwartości i równym traktowaniu
 • Prezentacja nowej siedziby Wydziału