Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2022/2023

3 października 2022 roku na Wydziale Nauk Społecznych UWM odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Uroczystość miała miejsce pierwszy raz w nowej kadencji władz Wydziału, mimo że to już jej półmetek. Pandemia Covid-19 spowodowała, iż w ostatnich dwóch latach społeczność wydziałowa nie mogła celebrować tego inauguracyjnego święta.

Na wstępie uroczystości Pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. Joanna Ostrouch-Kamińska przywitała wszystkich zgromadzonych gości. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy i pracownice Wydziału na czele z członkami Rady Dziekańskiej. Swoją obecnością zaszczycił Prorektor ds. studenckich, prof. Sławomir Przybyliński reprezentujący Jego Magnificencję, Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzego Przyborowskiego. Wśród znamienitych gości znaleźli się również dziekani i prodziekani innych wydziałów UWM, emerytowane Panie Dziekan WNS oraz reprezentanci partnerskich instytucji współpracujących z naszym Wydziałem. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć studentów i studentek, w tym kandydatów na studentów i studentki, których społeczność Wydziału przyjęła tego dnia do swojej wspólnoty z wielką serdecznością.

W przemówieniu skierowanym do uczestników uroczystości Pani Dziekan podkreśliła szczególnie fakt, iż w nowy rok akademicki wchodzimy z dumą, którą jako społeczność wydziału odczuwamy po wynikach ostatniej ewaluacji. Przypomnijmy, że dyscyplina nauki o polityce i administracji uzyskała kategorię B+, natomiast dyscyplina pedagogika – kategorię A, jako jedna z sześciu dyscyplin pedagogika w Polsce, i jedna z sześciu dyscyplin na 24 poddanych ewaluacji w Uniwersytecie. Pani Dziekan skierowała swoje podziękowania w stronę wszystkich pracowników i pracownic Wydziału, w tym również w stronę przewodniczących rad dyscyplin: pedagogika – prof. Marzenny Nowickiej, oraz nauki o polityce i administracji – prof. Arkadiusza Żukowskiego. Pani Dziekan zwróciła uwagę, iż „przez ostatnie pięć lat pracownicy naszego Wydziału intensywnie pracowali na ten sukces, publikując w najlepszych polskich i zagranicznych czasopismach oraz wydawnictwach, a także prowadząc badania, których wyniki zostały potem wykorzystane przez różne instytucje do doskonalenia ich pracy. To właśnie wysoko ocenione efekty wpływu naszych badań na otoczenie społeczne ostatecznie zadecydowały o przyznaniu nam tak wysokich kategorii w ewaluacji. Oznacza to, że nasza praca naukowa, akademicka jest ważna nie tylko ze względu na dzielenie się wiedzą z młodymi pokoleniami studentów i studentek, ale również dla podmiotów, które tę wiedzę wykorzystują w praktyce. A to oznacza, że nasza praca jest podstawą do zmiany otaczającej nas rzeczywistości na, w co wierzę głęboko, bardziej humanistyczną, demokratyczną i partycypacyjną”. Do gratulacji wysokiego wyniku ewaluacji i podziękowań za ciężką pracę dołączył również w swoim przemówieniu Pan Prorektor, prof. Sławomir Przybyliński.

W dalszej części inauguracji odbyło się  uroczyste wręczenie nagród i nominacji. Nagrody Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznane zostały pracownikom Wydziału na wniosek Pani Dziekan i przy rekomendacji Rady Dziekańskiej za działania podjęte w 2020 r. w sferze naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. W tym roku po raz pierwszy przyznana została nagroda dla Najlepszego Absolwenta Wydziału Nauk Społecznych, oddzielna dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Odebrały ją trzy studentki, które uzyskały ogólną średnią ze studiów w wysokości 4,99:

mgr  Karolina Pietranis (Pedagogika specjalna II stopnia)

mgr Dominika Adamczyk  (Pedagogika specjalna II stopnia)

lic. Magdalena Próchniak (Pedagogika I stopnia)

W tej części uroczystości Pani Dziekan wyraziła swoją wdzięczność i wręczyła pisemne podziękowania wszystkim tym, którzy okazali serce i nie pozostali obojętni na potrzeby oraz cierpienie uchodźców z Ukrainy, włączając się w akcje pomocowe – zarówno uniwersyteckie, jak i wydziałowe. Pani Dziekan podkreśliła swoją dumę również z naszych studentów, którzy inicjowali różne działania pomocowe, albo odpowiadali na prośby pracowników Wydziału o pomoc. Podziękowania za wiele lat pracy na WNS zostały również skierowane do osób odchodzących na emeryturę.

Oprócz oficjalnych podziękowań wręczone zostały również nominacje. W pierwszej kolejności odebrali je członkowie nowopowstałej na Wydziale Rady Interesariuszy, co zakładała strategia rozwoju WNS na lata 2020-2024. Radę tworzą przedstawiciele podmiotów zewnętrznych współpracujących z Wydziałem. Ich zadaniem będzie wspieranie naszego procesu kształcenia poprzez eksperckie opiniowanie podejmowanych w tej sferze działań, w tym tworzenie lub modyfikowanie oferty kształcenia, czy programów studiów. Zgodnie z tradycją podczas wydziałowej inauguracji nominacje odebrali również opiekunowie I roku.

W ostatniej części uroczystości miało miejsce ślubowanie i immatrykulacja kandydatów na studentów i studentki oraz wręczenie przez Pana Prorektora i Panią Dziekan listów gratulacyjnych reprezentantom studentów I roku. Nie zabrakło też życzeń od Pani Dziekan, która zwracając się nowych członków społeczności wydziałowej, powiedziała: „jestem przekonana, że Wydział Nauk Społecznych to bardzo dobry wybór. Dziękuję, że dołączyliście do naszej społeczności. Życzę Wam, byście spędzili z nami piękny i dobry czas, byście zdobyli wartościową wiedzę i umiejętności, a także byście nawiązali tu przyjaźnie, które przetrwają latami”.

Wydarzenie zakończył wykład inauguracyjny pt. „Procedury selekcji przywódców politycznych we współczesnych demokracjach”, który wygłosił prof. Maciej Hartliński z Instytutu Nauk Politycznych WNS.

 

Nagrodzonym i nominowanym serdecznie gratulujemy, a wszystkim członkom społeczności wydziałowej życzymy udanego i pomyślnego roku akademickiego 2022/2023.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.