Wydział Nauk Społecznych ze znakiem jakości „Uczelnia Liderów”

Miło nam poinformować, że Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie znalazł się w prestiżowym gronie nowoczesnych i innowacyjnych jednostek, patrzących w przyszłość, ukierunkowanych na rozwój, wprowadzających na rynek pracy kreatywnych LIDERÓW ZMIANY SPOŁECZNEJ. Tym bowiem odznaczają się uczelnie i jednostki ze znakiem jakości „Uczelnia Liderów”, który został nam nadany 2 lipca 2021 roku. Certyfikat „Uczelni Liderów 2021” to wyjątkowe wyróżnienie przyznane naszej jednostce po przeprowadzeniu procedury środowiskowej oceny akredytacyjnej dokonanej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Co więcej, Wydział Nauk Społecznych otrzymał również dodatkowe wyróżnienie PRIMUS, ponieważ w procedurze certyfikacyjnej uzyskał najwyższą liczbę punktów rankingowych. Komisja Certyfikacyjna pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Dariusza Rotta akredytowała nasz Wydział do XI edycji Programu „Uczelnia Liderów” na podstawie danych zawartych w raporcie samooceny, a także w oparciu o dane instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym, dane organizacji kontrolujących rynek pracy, informacje środowiskowe oraz informacje pozyskane od recenzentów.

W ramach corocznego programu „Uczelni Liderów” honorowane są najlepsze polskie uczelnie i ich jednostki, kształcące absolwentów wyposażonych w kompetencje liderskie i umiejętności przydatne na rynku pracy. Jak czytamy na stronie internetowej programu: „Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy” (źródło: https://uczelnia-liderow.pl/). Certyfikat przyznany danej uczelni lub jednostce uczelni potwierdza też, że jednostka realizuje swoje zadania dydaktyczne w sposób profesjonalny i efektywny, przekazuje studentom wiedzę o wysokim poziomie użyteczności, aktywnie współpracując przy tym z otoczeniem gospodarczym.

Uroczysta Gala Finałowa Konkursu, podczas której zostały ogłoszone wyniki, wręczone certyfikaty oraz zaprezentowano Liderów odbyła się 2 lipca 2021 roku w Warszawie. Wydział Nauk Społecznych reprezentowała Dziekan WNS prof. Joanna Ostrouch-Kamińska oraz Prodziekan ds. kształcenia dr Beata Adrjan.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dla Radia UWM FM, podczas której Panie Dziekan opowiadają m.in. o szczegółach związanych z przyznanymi wyróżnieniami.

Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji z uroczystej Gali.