WYDAWANIE LEGITYMACJI STUDENCKICH

 

Od wtorku 01.10.2019r. w godzinach 9:00 - 13:00 będą wydawane legitymacje studenckie.
Należy mieć przy sobie dowód wpłaty
na kwotę 22 złotych.
Informacje o kierunkach i specjalnościach przypisanych do właściwego dziekanatu znajdują się
na tabliczkach przy drzwiach.
Osoby przyjęte w drugim naborze otrzymają legitymacje w późniejszym terminie.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na to,
w którym pokoju obsługiwany jest dany kierunek studiów.