Wybory Dziekana WNS

Ogłoszenie
Wydziałowa Komisja Wyborcza WNS UW-M w Olsztynie uprzejmie przypomina, że dnia 8 STYCZNIA 2019R. O GODZ. 12.00, w auli w budynku WNS przy ul. Żołnierskiej 14 odbędzie się zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów w celu dokonania wyboru Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie oraz Prodziekanów WNS. Dla ważności wyborów wymagana jest określona frekwencja dlatego bardzo prosimy o przybycie!

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Waldemar Tomaszewski