Współpraca naukowa Instytutu Nauk Politycznych UWM z Tanzanią

Zanzibar – spotkanie z władzami The State University of Zanzibar w celu podpisania umowy o współpracy

W tym roku Instytut Nauk Politycznych UWM zacieśnił i poszerzył współpracę naukową z uniwersytetami w Tanzanii.

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski i dr hab. Degefe Gemechu wzięli aktywny udział w IV międzynarodowej konferencji na uniwersytecie Mwalimu Nyerere Memorial Academy in Dar es Salaam organizowanej także przez The Geographical Association of Tanzania pt. „The Dynamics of Space in Transforming Society: Options and Challenges” (26-28.09.2019). Prof. A. Żukowski przedstawił referat pt. “New South Africa and poverty reduction – context of gaining the Millennium Development Goals”, zaś , dr hab. D. Gemechu miał referat pt. “Dynamics of Internal Mobility Problems in Ethiopia: Factors and Consequences”. Poza tym prof. A. Żukowski prowadził panel pt. „Climate change and disaster dynamics and peace building”. Referaty mają być wydane w publikacji naukowej.

Jednodniowy pobyt na Zanzibarze (29.09.2019) został wykorzystany na spotkanie z JM Rektorem The State University of Zanzibar dr Zakia Mohammed Abubakar (w tamtejszej terminologii Vice Chancellor) oraz Prorektorem (Deputy Vice Chancellor) dr. Haroun Ayoub Maalim i Głównym Prawnikiem (Legal Officer) Fakih Mohammed Fakihem.

W trakcie godzinnego spotkania JM Rektor tamtejszego uniwersytetu podpisała umowę o współpracy - Memorandum of Understanding between The University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Republic of Poland) and The State University of Zanzibar (United Republic of Tanzania). Rozmowy koncentrowały się na wspólnych ogniwach przyszłej współpracy – szczególne zainteresowanie wzbudziły następujące pola badawcze: biologia, biomedycyna, bioinżynieria, pedagogika i edukacja obywatelska. Omówiono też kwestie przyszłego grantu związanego z tematyką zmian klimatycznych i ich konsekwencji w ujęciu interdyscyplinarnym. Władze The State University of Zanzibar zainteresowane były także ofertą kształcenia na UWM w języku angielskim i podpisaniem umowy w ramach programu Erasmus Plus.

Po raz drugi Instytutu Nauk Politycznych UWM był współorganizatorem II międzynarodowej konferencji w Irindze – 500 km od Dar es Salaam – The Mkwawa University College of Education in Iringa, będącego częścią University of Dar es Salaam, pt. „Migration in the Contemporary World” (1-2.10.2019). Prof. A. Żukowski był jedynym głównym referentem podczas sesji plenarnej tej konferencji (referat pt. „White South Africans emigration after the dismantling apartheid: Scale, directions and consequences – in global perspective”. Z kolei, dr hab. D. Gemechu przedstawił referat pt. „The Dilemma of African Refugees to European Union: Migration Crisis, Causes and repercussions”, a także prowadził jeden z paneli. Przeprowadzono rozmowy o dalszej współpracy z JM Rektorem prof. Esther W. Dungumaro, Prorektorem dr. Evaristo Haulle oraz nowym Dziekanem Faculty of Humanities and Social Sciences dr Heleną Myeya, bazując na podpisanej w 2016 roku umowie o współpracy. Materiały z tej konferencji będą wydane pod redakcją prof. A. Żukowskiego i dr hab. D. Gemechu jako jeden z tomów pracy zbiorowej w wydawnictwie Oxford University Press Tanzania Limited, które wchodzi w skład Oxford University Press. Relacja z tej konferencji została wyemitowana w głównych wiadomościach I Programu Telewizji Tanzańskiej.

Podczas konferencji i bezpośrednio po konferencji przeprowadzono konsultacje naukowe dotyczące projektu naukowego pt. „The African Union Migration Policy Framework for Africa - consequences for African countries and the European Union”.