Wspieramy naukowe inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Konferencja

Wydział Nauk Społecznych od wielu lat współpracuje z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, włączając się we wspólne działania o charakterze naukowym i edukacyjnym. Ostatnio nasi pracownicy zaangażowali się w uczczenie obchodów jubileuszu 75. rocznicy włączenia Warmii, Mazur i Powiśla do granic Polski. Z tej okazji Samorząd pod kierunkiem Marszałka Województwa dr. Gustawa Marka Brzezina wraz z Naukową Radą Programową, której przewodniczył prof. Adam Sosnowski, zorganizowali dwie uroczyste konferencje, zatytułowane „Warmia, Mazury, Powiśle: trzy pokolenia polskości w granicach Rzeczypospolitej. Problemy kulturowe i społeczne. Diagnoza i prognoza”, które miały miejsce w Olsztynie oraz w Elblągu. Pierwsza konferencja była poświęcona analizie kontekstu pamięci historycznej, a druga – kontekstu społeczno-administracyjnego. W składzie Rady Programowej Konferencji znalazło się dwóch przedstawicieli naszego wydziału: dziekan WNS, prof. Joanna Ostrouch-Kamińska oraz dyrektor Instytutu Nauk Politycznych, prof. Arkadiusz Żukowski. Wśród prelegentów byli  również członkowie naszej społeczności: prodziekan ds. studenckich, prof. Marcin Chełminiak, prof. Ewa Kantowicz, dr Maria Radziszewska oraz dr Stefan Marcinkiewicz. Pokłosiem tej naukowej inicjatywy jest publikacja pt. „Warmia, Mazury, Powiśle. 75 lat w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Trudne lata powojenne. Współczesna codzienność. Wizje przyszłości” – praca zbiorowa wydana w 2021 roku pod redakcją prof. Adama Sosnowskiego, w której znalazły się artykuły poświęcone tematyce trudnych, powojennych losów mieszkańców zamieszkujących ziemie Warmii, Mazur i Powiśla przyłączonych po II wojnie do Polski.

Zapraszamy do lektury oraz do obejrzenia fotogalerii z olsztyńskiej konferencji, która odbyła się w salach kopernikowskich Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Podczas konferencji władze uczelniane reprezentował prorektor ds. studenckich, prof. Sławomir Przybyliński.

Autorem zdjęć jest Jakub Klepański.