Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 można składać do dnia 15.09.2017 r. w pokoju nr 15

Do wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną dokumentu (na płycie).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html