Wizyta studyjna na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie

Wizyta studyjna na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie


 

 

 Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych  prof.  Arkadiusz Żukowski oraz prodziekan ds. kształcenia dr Beata Adrjan uczestniczą w wizycie studyjnej na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie (15-21 października 2023). Wizyta jest organizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”, realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem wizyty jest poprawa kompetencji zarządczych kadry zarządzającej polskich uczelni dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie konsolidacji uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej, współpracy uczelni i instytutów badawczych, internacjonalizacji uczelni, komercjalizacji wyników badań, modeli uczelni oraz rozwoju kluczowych kompetencji uczelni. 

Szkolenie jest organizowane przez Uniwersyteckie Centrum Przedsiębiorczości Erazma. Zgodnie z misją centrum celem szkolenia jest rozwój kluczowych kompetencji budujących elastyczność w dostosowywaniu się do różnorodnych i zmieniających się wymagań organizacyjnych. Taka elastyczność jest zgodnie z misja Centrum ważnym elementem każdej kompetencji, w tym kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, którą można wspierać i wzmacniać poprzez podejście oparte na uczeniu się przez doświadczenie w programach edukacyjnych.  

Erasmus University Rotterdam to wysoko oceniany, międzynarodowy uniwersytet badawczy z siedzibą w dynamicznym i zróżnicowanym mieście Rotterdam w Holandii. Jak czytamy na stronach Uniwersytetu Erazma uczelnia została założona w 1913 roku przez trzech przedsiębiorców i nazwana na cześć Desideriusa Erasmusa Roterodamusa, XV-wiecznego humanisty i teologa. Uniwersytet cieszy się doskonałą reputacją akademicką i utrzymuje wysoką pozycję w międzynarodowych rankingach. W najważniejszych rankingach Uniwersytet Erazma w Rotterdamie znajduje się w czołówce 3% najlepszych uniwersytetów na świecie.