Wizyta prof. Noritomo Tasaki z Japonii

Wykład otwarty

12 kwietnia 2018 r. studenci i pracownicy Wydziału Nauk Społecznych oraz członkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie mieli możliwość wzięcia udziału w wykładzie prof. Noritomo Tasaki z University of Teacher Education Fukuoka i Kyushu Women's University w Japonii na temat: "The disabled in Japanese society - what do the disabled teach us?". Prof. Tasaki ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów i specjalizuje się w pedagogice ogólnej i porównawczej. Na wykładzie opowiedział słuchaczom o sytuacji osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie japońskim w aspekcie historycznym i kulturowym. Mówił o społecznym kapitale, związku mieszkańców Japonii z naturą i rosnących na sile tendencjach do inkluzji osób z niepełnosprawnością w różnym wieku i na różnych polach. Po wykładzie był czas na dyskusję, podczas której poruszono kwestie problemów osób z niepełnosprawnością, a także równouprawnienia kobiet i osób starszych w Japonii. W podziękowaniu prof. Tasaki otrzymał wydziałowe upominki. Inicjatorkami i organizatorkami spotkania były pracownice Katedry Pedagogiki Specjalnej: dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, dr Katarzyna Ćwirynkało i dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM