Witamy Studentów pierwszego roku

Przedstawiciele władz Wydziału Nauk Społecznych UWM spotkali się ze studentami rozpoczynającymi naukę na kilku kierunkach. "Zaprosiliśmy ich na takie sesje przyjazdowe. Mogli dzięki temu zapewnić sobie sprawy lokalowe. Staraliśmy się być jak najbardziej prostudenccy. I właśnie październik jest miesiącem dedykowanym dla pierwszaków. Przyjechali, byli u nas i mogliśmy ich powitać osobiście. Podzieliliśmy każdy rocznik na grupy i z każdą z nich witaliśmy się oddzielnie" - tłumaczy Prodziekan ds. kształcenia WNS dr Beata Adrjan.

Z dr Beatą Adrjan spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!