WAŻNE!

Uczelnia przygotowuje się do rozpoczęcia kształcenia z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających kształcenie zdalne.
Aby w pełni wykorzystać narzędzia koniecznym jest, aby studenci byli przypisani do grup studenckich w USOS.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy wszystkich studentów o weryfikację swoich podpięć w systemie Usosweb.
W przypadku braku podpięć, prosimy o kontakt mailowy  z właściwym dziekanatem.