VII Kongres Przyszłości

VII Kongres Przyszłości
16.05.2023 W Centrum Konferencyjnym UWM odbył się VII Kongres Przyszłości. Organizatorem przedsięwzięcia była Gazeta Olsztyńska. 
W Panelu dotyczącym przyszłości edukacji brała udziała dr Beata Adrjan,  Prodziekan ds kształcenia. 
Podczas Panelu poruszane były zagadnienia dotyczące koncepcji edukacji, zawarte w pytaniu; czy pozostaniemy przy dwustuletniej już koncepcji Herbarta, na której obecnie oparta jest obecnie edukacja w polskiej szkole, czy mamy szansę na zmianę koncepcji na progresywistyczną? Podczas kongresu zastanawiano się także nad tym, do jakiej przyszłości przygotowujemy uczniów i studentów, czy mamy szansę przygotować ich do zawodów, których jeszcze nie znamy? W konkluzji końcowej stwierdzono, że remedium na zmianę jest aktywność badawcza ucznia i studenta (eksplorowanie, doświadczanie, interpretowanie, nadawanie nowych znaczeń), która umozliwi wypracowanie narzędzi myslenia, które będa gwarantem odnalazienia się w przyszłości.
W prasie online ukazały się także notatki z bio Pani Prodziekan: https://gazetaolsztynska.pl/932949,Edukacja-w-przyszlosci...oraz z agendą spotkania: https://gazetaolsztynska.pl/932949,Edukacja-w-przyszlosci...
Zajrzyjcie do linków!