VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania” – 12 grudnia 2022 roku

Cyfrowy Tubylec

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych przy współpracy z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie ma przyjemność zaprosić na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu: „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”. Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2022 roku na platformie Microsoft Teams.

Tematem tegorocznego spotkania będzie CYFROWY TUBYLEC W PRZESTRENI EDUKACYJNEJ – NOWE OTWARCIA. W stosunku do uprzednio zainicjowanych rozważań i dyskusji – poświęconych problematyce budowania środowiska cyfrowego na poziomach szkolnym oraz uczelnianym – tym razem w obszar tematyczny naukowego namysłu wkroczy kontekst rzeczywistości postpandemicznej, dotkniętej jednocześnie wynikającym z wojny kryzysem migracyjnym. W związku z powyższym konferencyjną refleksję zdeterminują odmienne od proponowanych wcześniej konstatacje i pytania. Jak w nowej rzeczywistości – przeformułowanej w sposób nieoczekiwany – jawi się polska cyfrowa szkoła, a tym samym jej uczniowie i nauczyciele?  Do ilu myślowych przewartościowań przyczyniła się sytuacja, w której znaleźli się uczestnicy (w tym również rodzice uczniów) edukacji „skazanej” na formułę zdalną? Czy pandemiczny sposób funkcjonowania szkoły mógł stać się katalizatorem stwierdzenia, iż jej istotną funkcją  – poza tradycyjną dydaktyką – są zadania opiekuńcze, wspierające rozwój osobowości uczniów i wzmacniające ich psychikę?  I wreszcie: czy lub w jakim stopniu cyfrowe kompetencje instytucji oświatowych mogły wpłynąć na inkluzyjne formy myślenia oraz działania w coraz bardziej zróżnicowanej kulturowo populacji uczniów?

Osobom zainteresowanym problematyką proponujemy udział w dyskusji wokół następujących zagadnień:

1.         Edukacja online w postpandemicznych czasach – pole strat i potencjału.

2.         Dobrostan podmiotów edukacji w trudnych czasach przesilenia.

3.         Rodzice w cyfrowym środowisku edukacyjnym.

4.         Międzykulturowość w cyfrowej szkole – potrzeby i realia.

5.         Edukacja włączająca w kontekście cyfryzacji szkoły.

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

http://wns.uwm.edu.pl/inped/konferencje/cyfrowy-tubylec

Zapraszamy również do odwiedzania naszego Facebooka:

Cyfrowy tubylec WNS UWM

Zapraszamy do kontaktu drogą e-mailową: cyfrowy.tubylec@wp.pl

 

Zapraszamy serdecznie!

Komitet Organizacyjny