V Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe - Zaproszenie

Forum naukowe plakat

W dniach 23–24 maja 2019 r. w Olsztynie odbędzie się V Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe.

Forum jest efektem współpracy pomiędzy Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutem Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”. Tematem wiodącym tegorocznej edycji Forum będą współczesne relacje polsko-ukraińskie oraz integracja europejska. Zaproponowana problematyka odnosi się do aktualnych problemów polityczno-społecznych. Efekty naukowe Forum, w zamierzeniu organizatorów, przyczynią się do merytorycznego wzmocnienia dyskursu w obszarze stosunków międzynarodowych sensu largo, a zwłaszcza polsko-ukraińskich.

Program konferencji do pobrania.